Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden. Garantie Er wordt 12 maanden garantie op de montage van de wrap gegeven, mits aan alle voorschriften is voldaan en het voertuig binnen 4 weken na de aflevering van het voertuig terug gekomen is voor een gratis controle van de wrap. De klant moet zelf het initiatief nemen om contact met Ricar Customs op te nemen om een gratis controle in te plannen. Neemt de klant geen contact op binnen 4 weken na de aflevering van het voertuig dan vervalt de garantie. Bij gebruik van de garantie zal het betreffende gewrapte paneel volledig opnieuw gewrapt worden met dezelfde wrapfolie als het origineel. Er kan geen garantie gegeven worden (i.v.m. hechtingsgraad) op: • Panelen waaraan schadeherstel heeft plaatsgevonden; • Panelen waarop roest is aangetroffen; • Panelen waarop deuken aanwezig zijn; • Panelen welke eerder overgespoten zijn. Krassen, deuken, steenslag, scheuren en onzuiverheden, bijvoorbeeld vliegroest, in de lak zijn zichtbaar door de folie heen en vallen niet onder de garantie. Er wordt geen garantie gegeven indien de folie wordt belast, door bijvoorbeeld magneetplaten of spoilers. Garantie wordt alleen verleent als er direct na de constatering contact wordt opgenomen met Ricar Customs. Dit in verband met de directe mogelijkheid tot herstel bij constatering. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Ricar Customs is beperkt tot de directe schade door ons aangebracht met een maximum van de aanneemsom. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle omstandigheden uitgesloten. Ricar Customs is niet aansprakelijk voor eventuele lakschade bij het verwijderen van de folie. Ricar Customs is niet aansprakelijk voor eventuele wettelijke aansprakelijkheid van de geleverde diensten. Aanlevering voertuig Indien het voertuig een coating heeft dient de klant dit op voorhand aan te geven. Wanneer dit vooraf vermeld is zullen de kosten om de coating te verwijderen worden besproken met de klant. Indien dit niet vooraf vermeld is, kan er geen garantie worden gegeven op het gewrapte voertuig. Het voertuig dient van af de afgesproken aanleverdatum tot de afgesproken afleverdatum op locatie aanwezig te zijn. Deze data zijn terug te vinden op de offerte. Persoonsgegevens Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ricar Customs verleent medewerking aan de klant wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens. Bij aanvraag tot verwijdering van de persoonsgegevens zullen de gegevens van de klant geanonimiseerd worden. Ricar Customs informeert de Klant binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden. Ricar Customs informeert de Klant over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Ricar Customs zal de Klant vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek. Ricar Customs zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek: a. Een gedetailleerde omschrijving van het Datalek; b. Type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek; c. Van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek; d. De identiteit van de personen betrokken bij het Datalek; e. De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen; f. De oorzaak van het Datalek; g. De duur van het Datalek en het ontstaansmoment. Overig Alle zichtbare gespoten delen worden gewrapt. Binnen portieren worden niet volledig gewrapt. Er worden uitsluitend eigen materialen gebruikt van hoge kwaliteit. Na het wrappen; ramen tinten; lampen tinten dient de auto twee weken niet gewassen te worden. TIP: Nadat uw auto is gewrapt, kunt u (na 2 weken) de auto met de hand wassen, door de wasstraat gaan raden wij ten strengste af. Het te betalen bedrag dient bij aflevering van het voertuig betaald te worden. Bij een volledige car wrap dient een aanbetaling van minimaal 50% van het te betalen bedrag te worden betaald. Dit bedrag dient minimaal 10 werkdagen voor aflevering van de auto betaald te worden. Wordt de offerte na goedkeuren geannuleerd zullen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden.
Algemene Voorwaarden. Garantie Er wordt 12 maanden garantie op de montage van de wrap gegeven, mits aan alle voorschriften is voldaan en het voertuig binnen 4 weken na de aflevering van het voertuig terug gekomen is voor een gratis controle van de wrap. De klant moet zelf het initiatief nemen om contact met Ricar Customs op te nemen om een gratis controle in te plannen. Neemt de klant geen contact op binnen 4 weken na de aflevering van het voertuig dan vervalt de garantie. Bij gebruik van de garantie zal het betreffende gewrapte paneel volledig opnieuw gewrapt worden met dezelfde wrapfolie als het origineel. Er kan geen garantie gegeven worden (i.v.m. hechtingsgraad) op: • Panelen waaraan schadeherstel heeft plaatsgevonden; • Panelen waarop roest is aangetroffen; • Panelen waarop deuken aanwezig zijn; • Panelen welke eerder overgespoten zijn. Krassen, deuken, steenslag, scheuren en onzuiverheden, bijvoorbeeld vliegroest, in de lak zijn zichtbaar door de folie heen en vallen niet onder de garantie. Er wordt geen garantie gegeven indien de folie wordt belast, door bijvoorbeeld magneetplaten of spoilers. Garantie wordt alleen verleent als er direct na de constatering contact wordt opgenomen met Ricar Customs. Dit in verband met de directe mogelijkheid tot herstel bij constatering. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Ricar Customs is beperkt tot de directe schade door ons aangebracht met een maximum van de aanneemsom. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is in alle omstandigheden uitgesloten. Ricar Customs is niet aansprakelijk voor eventuele lakschade bij het verwijderen van de folie. Ricar Customs is niet aansprakelijk voor eventuele wettelijke aansprakelijkheid van de geleverde diensten. Aanlevering voertuig Indien het voertuig een coating heeft dient de klant dit op voorhand aan te geven. Wanneer dit vooraf vermeld is zullen de kosten om de coating te verwijderen worden besproken met de klant. Indien dit niet vooraf vermeld is, kan er geen garantie worden gegeven op het gewrapte voertuig. Het voertuig dient van af de afgesproken aanleverdatum tot de afgesproken afleverdatum op locatie aanwezig te zijn. Deze data zijn terug te vinden op de offerte. Persoonsgegevens Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ricar Customs verleent medewerking aan de klant wanneer de betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens. Bij aanvraag tot verwijdering van de persoonsgegevens zullen de gegevens van de klant geanonimiseerd worden. Ricar Customs informeert de Klant binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden. Ricar Customs informeert de Klant over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Ricar Customs zal de Klant vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek. Ricar Customs zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek: a. Een gedetailleerde omschrijving van het Datalek; b. Type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek; c. Van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek; d. De identiteit van de personen betrokken bij het Datalek; e. De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen; f. De oorzaak van het Datalek; g. De duur van het Datalek en het ontstaansmoment. Overig Alle zichtbare gespoten delen worden gewrapt. Binnen portieren worden niet volledig gewrapt. Er worden uitsluitend eigen materialen gebruikt van hoge kwaliteit. Na het wrappen; ramen tinten; lampen tinten dient de auto twee weken niet gewassen te worden. TIP: Nadat uw auto is gewrapt, kunt u (na 2 weken) de auto met de hand wassen, door de wasstraat gaan raden wij ten strengste af. Het te betalen bedrag dient bij aflevering van het voertuig betaald te worden. Bij een volledige car wrap dient een aanbetaling van minimaal 50% van het te betalen bedrag te worden betaald. Dit bedrag dient minimaal 10 werkdagen voor aflevering van de auto betaald te worden. Wordt de offerte na goedkeuren geannuleerd zullen de gemaakte kosten in rekening gebracht worden.